Eco-friendly betyder miljövänlig och det är ett av u&greens största kärnvärden.

I vår verksamhet finns ett kontinuerligt miljö- och hållbarhetstänk.
Grundlig och seriös research har gjorts på varje enskilt märke vi säljer angående djurtester och innehåll. Inget vi har till försäljning eller använder oss av i frisör- och bryn/fransbehandlingar får under några omständigheter i någon del av framtagningen vara testade på djur.
Denna princip tummar vi aldrig på.

  • Vi använder förbrukningsmaterial (t.ex städprodukter, tvättmedel, diskmedel) som är snälla mot miljön.

  • Vi väljer alltid ekologiskt fika till våra frisörkunder.

  • Vi källsorterar allt avfall. Vi är måna om att ha en medveten energi- och vattenförbrukning.

  • Inredningsmässigt finns en stor mängd begagnade men uppfräschade inventarier. 

  • Minimerar användandet av folie i den mån det går genom att återanvända tvättningsbart material.

  • Vi jobbar för att vara en miljövänlig och ekologisk verksamhet, men vi är inte och har inte som syfte att vara 100 procent renodlat ekocertifierade, då det skulle påverka kvalitén på resultatet i t ex vår hårvård.

Vi är helt öppna med innehållet i våra produkter, så fråga gärna om du finner oklarheter!